Σάββατο 27/2 ώρα 4.00-6.00 μ/μ/ #Today … ο Γιώργος από το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου σε έκτακτη εκπομπή!!!+

Σάββατο 27/2 ώρα 4.00-6.00 μ/μ/ #Today … ο Γιώργος από το 2ο ΓΕΛ Εχεδώρου σε έκτακτη εκπομπή!!!