Πρόσκληση στη Διημερίδα Μαθητικού Ραδιοφώνου- Πάτρα, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2017+

Πρόσκληση στη Διημερίδα Μαθητικού Ραδιοφώνου- Πάτρα, 1 & 2 Δεκεμβρίου 2017